Chuyển đổi 2 cổng mic và âm thanh từ 2 jack 3,5 sang cổng USB, Cực kỳ thuận tiện.