Lót chuột khổ lớn và nhỏ với nhiều hình cực HOT. Lót chuột hình liên minh huyền thoại, lót chuột hình One Peace, Lót chuột Overwatch, Lót chuột DOta…