Nhổ Keycap kiểu đánh trứng, đầu có Switch + LED

55.000

  • Dụng cụ nhổ keycap kiểu dáng đánh trứng.
  • Sử dụng Blue Switch gắn trên đầu có thể bấm nghe vui tai.
  • Có đèn LED mỗi khi bấm.