Gel vệ sinh bàn phím

35.000 25.000

  • Sử dụng được khoảng 10 lần.
  • Dính bụi được nhiều bề mặt khác nhau.
  • Sử dụng để vs bàn phím cơ dễ dàng.
  • Đây là loại Super Clean Chính hãng không dính tay.
  • Không có mùi hôi và an toàn cho da tay.

Hết hàng